Licencie a diplomy

  • Diplom Karlovej Univerzity v Prahe v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
  • Špeciálna sprievodcovská licencia pre Florenciu a jej provinciu
  • Špeciálna sprievodcovská licencia pre provinciu La Spezia
  • Česká sprievodcovská licencia na Českú republiku a zahraničie
  • Talianska sprievodcovská licencia pre asistenčnú službu po celom území Talianska – Tour Leader
  • Someliérsky certifikát Talianskej someliérskej asociácii AIS
  • Atestát špecializačného kurzu na tému historické záhrady
  • Atestát špecializačného kurzu na tému víno a vinárstvo oblasti Cinque Terre